УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом

Страница создана Ольга Петрова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
Видання Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом»

 #2 (49) 2020
                       УКРАЇНИ

       Ричард  Марія        Майкл  Альберт
      Фейнман  Кюрі        Фарадей  Ейнштейн

  Ніколо       Ернест       Джеймс        Нільс
  Тесла        Резерфорд     Максвелл        Бор

          АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
          ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
Перший у світі ядерний реактор
                         Чиказька дровітня-1 (Chicago Pile-1)

                                       1942

   Роллс Ройс Срібний привид
   Rolls Royce Silver Wraith

                 МОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ
  2020             ЗАКОНИ ФІЗИКИ – НІ

                             Дизайн-концепт майбутнього
                             SMR компанії Rolls Royce

       Роллс Ройс Фантом
       Rolls Royce Phantom EB

      Британський автомобільний концерн Rolls-Royce анонсував будівництво
      «лакшері SMR для британських домогосподарок» – стор. 50

2 Енергоатом України | №2 (49)
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
Зміст
                  Українські АЕС у 2019 році: резуль-      40 років цілодобової варти
Журнал
«ЕНЕРГОАТОМ УКРАЇНИ»        тати великої роботи              Оперативний персонал АЕС – це фахівці,
№2(49) серпень 2019-лютий 2020   2019-й без сумніву увійде у літопис атомної  про яких у колі атомників завжди говорять
видається з 2002 року       галузі України. Для Енергоатома минулий    з повагою. Про Службу, що об’єднала під
Редакційна рада:          рік був насичений подіями, які матимуть    «своїм крилом» вищий склад оперативного
Павло Павлишин,          величезний вплив на майбутнє. Підсумки     персоналу РАЕС, розповідаємо на стор. 42
т.в.о. президента         року та пріоритетні завдання Компанії –
                                         Зелений континент обирає атом
НАЕК «Енергоатом»         стор. 4
Валерій Кравець,                                 Шоста у світі за площею, економічно та тех-
т.в.о. першого віце-президена –  Новий ринок: зміни для найбільшого       нологічно розвинута країна, яка потерпає
технічного директора                               від зміни клімату, розглядає можливість
НАЕК «Енергоатом»         виробника електроенергії
Анжела Депелян,                                  скасування існуючого мораторію на розви-
                  З часу впровадження нової моделі енер-
т.в.о. віце-президента                              ток ядерної енергетики, даючи іншим краї-
                  горинку минуло понад півроку. Чи ви-
НАЕК «Енергоатом»                                 нам світу чіткий сигнал про виключну роль
Наталія Мусевич,          правдались сподівання гравців ринку і як
                                         атомної генерації у поєднанні енергетичних
виконавчий директор з юридич-   нові умови роботи вплинули на діяльність
                                         міксів – на стор. 46
них питань та супроводження    НАЕК «Енергоатом», читайте на стор. 13.
процедур закупівель        Звісно, реформа не є самоціллю, вона –
НАЕК «Енергоатом»         лише інструмент. Попередній аналіз демон-
Тетяна Амосова,
директор з інвестицій та      струє, що протягом реформування відбу-
перспективного розвитку      лась підміна понять, яка знищує концепцію
Петро Котін,            створення вільного та незалежного рин-
генеральний директор        ку. І цю ситуацію необхідно виправляти.
Запорізької АЕС          Про шляхи подолання проблем у матеріалі
Сергій Куроєдов,
т.в.о. генерального директора   «Реформа ринку: вихід є» на стор. 18
Рівненської АЕС                                  Від СПА-курортів до фестивалю сні-
Володимир Лісніченко,       На Рівненській, Южно-Українській та      гових крабів
генеральний директор        Хмельницькій АЕС тривають підготовчі
Южно-Української АЕС
                                         А ви знаєте, що спільного між індійським
                  роботи із транспортування ВЯП до Центра-
Андрій Козюра,                                  філософом Свамі Вівекананди, найкраси-
                  лізованого сховища. Як АЕС готуються до
генеральний директор                               вішою країною Європи, Биками Тахо, Дон
                  експлуатації ЦСВЯП на стор. 24
Хмельницької АЕС                                 Кіхотом та бодгісаттвами, а також де було
                  2019 – рік доленосних подій і важ-       встановлено найбільший в світі та історії
Більдредактори
Максим Ляшенко,          ливих проектів ЮУАЕС              маятник Фуко? Якщо ні – шукайте відповідь
Микола Карнаух           Кожен рік життєвого шляху АЕС непо-      на стор. 52
Відповідальна за випуск      вторний. Бувають роки, коли відбувається
Наталія Дегтяренко                                Світові стандарти безпеки – ланцюг
Свідоцтво про реєстрацію:     стільки доленосних подій, реалізується така  виживання
серія КВ № 19989-9789 ПР      кількість проектів і планів, що їх вистачило
                                         Вміння надавати першу допомогу наразі є
Засновник:             б на півдесятиліття. Саме таким став 2019-й
ДП НАЕК «Енергоатом»                               обов'язком кожної освіченої людини, а тим
                  для ЮУАЕС. Своїми враженнями ділить-
                                         паче коли мова йде про вміння та навички
                  ся її генеральний директор Володимир
Видається українською та ро-                           надання першої екстреної домедичної допо-
сійською мовами. При викорис-   Лісніченко в авторській колонці на стор. 34
                                         моги під час роботи на великому енергетич-
танні матеріалів посилання на                           ному підприємстві. Про те як персонал АЕС
журнал «Енергоатом України» є   П’ятий «мільйонник» ЗАЕС – 100%
обов’язковим.           палива Westinghouse              отримує навички ресусцитації в репортажі
                                         на стор. 62
                  Однією з найбільших загроз суверенітету
Рукописи не горять, не рецензу-
ються і не повертаються. Можуть
                  та незалежності України є залежність від    Доторкнутись до складного
використовуватися в якості     Росії. В енергетиці РФ за будь-яких умов    Доторкнуись та важкозбагненного під
зразків-свідків.          намагається зберегти свою монополію на     силу навіть однорічному малюку. У цьому
                  постачання ядерного палива, але процес     на власному досвіді переконались співро-
Редакційна рада може не поділяти  диверсифікації продовжується, і вже дру-    бітники інфорцентру ХАЕС провівши екс-
точку зору авторів.
Загальний наклад 4 тисячі
                  гий український атомний енергоблок пов-    курсію для однорічної дівчинки з красивим
примірників.            ністю перейшов на паливо альтернативного    ім’ям Злата. Відгуки, враження та емоції
                  постачальника. Детальніше – на стор. 37    на стор. 66

                                              серпень 2019 | лютий 2020      3
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
УКРАЇНСЬКІ АЕС У
   2019 РОЦІ: РЕЗУЛЬТАТИ
   ВЕЛИКОЇ РОБОТИ
                  Для НАЕК «Енергоатом» 2019 рік був насичений подіями та рішен-
                  нями, що без сумніву матимуть величезний вплив на майбутнє
                  вітчизняної атомної генерації. Продовження термінів експлуата-
                  ції відразу двох енергоблоків «мільйонників», початок промислової
                  експлуатації палива Westinghouse, вихід на 97% готовність буді-
                  вельних споруд Централізованого сховища ВЯП, успішне завершен-
                  ня першого етапу програми підвищення потужності енергоблоків,
                  створення міжнародного консорціуму «Український модуль» – це
                  лише частина тих подій, які творили «атомну» історію торік.
                  Найголовнішими стали безпечна та надійна робота українських
                  АЕС протягом року та впевнений перехід атомної генерації до
   Петро Черних         роботи в умовах нової моделі ринку. Останній рік десятиріччя
   аналітик дирекції з      стане визначальним відразу для декількох стратегічних проектів
   комунікацій          Енергоатома, які закладають підґрунтя для стабільної роботи
                  усієї ядерно-енергетичної галузі на наступні 10 років.

   У сухому залишку

   Д
       остатньо ознайомитись     та час від часу «бігти» ще й за тепло-  обґрунтованого завдання з обся-
       з тим, що пишуть про      виків, якщо ті раптово вирішили,     гів виробництва електроенергії та
       Енергоатом справжні галу-   що їм вигідніше зійти з дистанцій.    відповідного виробничим потре-
       зеві експерти, аби визнати:  Інша – коли ти періодично чуєш ко-    бам Енергоатома тарифу на відпуск
   кожен рік, що минає, для найбіль-   манду пригальмувати, щоб дати ма-    електроенергії у рамках виконання
   шого виробника електроенергії в    невровий простір «бігунам» не лише    спеціальних обов’язків, покладених
   Україні виглядає немов складна     від теплової енергетики чи ВДЕ, але   на Компанію.
   смуга перешкод. І проходити її треба  й атомним конкурентам з сусідніх      Тим не менш, результати ро-
   не лише у жорсткому темпі, але й    країн.                  боти НАЕК «Енергоатом» у 2019
   постійно бути готовим до зміни      Такі «невеселі старти» обумовлю-   році стали несподіванкою для
   правил у цих «змаганнях».       ють додаткові складнощі із дотри-    усіх, хто слідкує за його діяль-
     Одна справа, коли атомникам на   манням заздалегідь погоджених      ністю лише через новини у ЗМІ,
   постійній основі ненав’язливо про-   планів ремонтних робіт на АЕС,      без використання фахової пу-
   понується тягнути на собі «зелених»  встановленням на рік наперед       блічної інформації. Підбиваючи

4 Енергоатом України | №2 (49)
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
Енергоатом | Підсумки року

                                       9 блоків за 6 років.
                                       To be continued
                                        По-перше, Компанія впритул
                                       підійшла до виконання амбітного
                                       завдання з продовження ресурсу
                                       енергоблоків АЕС, яке ще у 2014
                                       році президент Енергоатома Юрій
                                       Недашковський поетично сформу-
                                       лював: «9 блоків за 6 років».
                                        У 2019 році Енергоатом отримав
                                       ліцензії Держатомрегулювання на
                                       понадпроектну експлуатацію енер-
                                       гоблоків №1 Хмельницької АЕС та
                                       №3 Южно-Української АЕС.
                                        Наразі, за оцінкою фахівців,
                                       українські атомні енергоблоки з
                                       продовженим терміном експлуатації
                                       є за усіма показниками навіть більш
                                       надійними та безпечними, ніж були
                                       на початку своєї експлуатації.
                                        У 2020 році залишилось продов-
                                       жити експлуатацію енергоблока
                                       №5 Запорізької АЕС і після цього
                                       до питання продовження експлуа-
підсумки 2019 року, т.в.о. прези-   через порушення зменшилося в 3,5    тації енергоблоків «мільйонників»
дента НАЕК «­Енергоатом» Павло    рази – 517 млн кВт·год проти 1,9    Енергоатом повернеться лише у
Павлишин наголосив, що «за 2019    млрд кВт·год у 2018 році. Показово   2026 році. З точки зору економіки це
рік НАЕК «Енергоатом» виробив     те, що цей обсяг менше, ніж недо-   безпрецедентний за ефективністю
83 млрд 228 млн кВт·год електрич-   вироблено електроенергії через     проект, який дозволяє зберегти для
ної енергії, що за оперативними    диспетчерські та балансові обме-    країни 9 ГВт встановленої вуглеце-
даними склало 101,8% від пла-     ження, встановлені оператором сис-   во-нейтральної електричної потуж-
нового завдання, встановленого    теми передачі НЕК «Укренерго» для   ності. Для порівняння: будівництво
для Компанії Урядом. Усі україн-   Енергоатома.              одного енергоблока потужністю
ські АЕС перевиконали планові      Що ж до фінансових показників,   1000 МВт коштує $5-7 млрд, тоді як
завдання з виробництва електрое-   то тут Енергоатом взагалі показав   заходи з продовження терміну екс-
нергії: ЗАЕС – 102%, РАЕС – 102%,   майже двократе зростання. Адже за   плуатації енергоблока ВВЕР-1000
ЮУАЕС – 100,6%, ХАЕС – 102,6%».    оперативними даними у 2019 році    – приблизно $300 млн. Різниця вимі-
  Позитивні показники проде-     Компанія сплатила до бюджетів усіх   рюється навіть не порядками. Тобто,
монстрував НАЕК «Енергоатом» і    рівнів податків, зборів та розрахун-  поки вітчизняні теоретики переходу
за кількістю порушень. У 2019 році  ків зі страхування 19 млрд 297 млн   на ВДЕ розмірковують за чий ще ра-
у роботі українських АЕС було заре-  грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на  хунок забезпечити в Україні найви-
єстровано 13 порушень, що майже    80% більше, ніж у 2018 році.      щий у Європі «зелений» тариф для
вдвічі нижче, ніж у 2018 році – 22    Таким чином, державний опе-     власників ВДЕ-активів, Енергоатом
порушення. Найголовніше, що ці    ратор АЕС може впевнено зарахо-    забезпечує населення та промисло-
порушення призвели лише до 5 по-   вувати минулий рік до успішних,    вість найдешевшою екологічною
запланових зупинень енергоблоків,   оскільки немає жодного з основних   електроенергією.
що майже втричі менше, ніж у 2018   показників його діяльності зі зна-    Варто також згадати події 2019
році, коли таких зупинень було 13.  ком «мінус». Натомість додаткових   року, які демонструють інтегрова-
Недовиробництво електроенергії    величезних плюсів чимало.       ність вітчизняної атомної генерації

                                         серпень 2019 | лютий 2020     5
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
у процеси світової ядерно-енерге-   енергетики та промисловості країн   стратегічне бачення Європейської
   тичної галузі. У червні 2019 року   Європейського Союзу.          комісії «Чиста планета для всіх», яке,
   Енергоатом приєднався до спіль-     Своєю головною метою лідери     зокрема, визнає, що ядерна енер-
   ного з країнами ЄС документу щодо   ядерної промисловості Європи      гетика, разом з відновлюваними
   розвитку атомної галузі – Маніфесту  вбачають об’єднання зусиль задля    джерелами енергії, стане основою
   про запобігання кліматичним змі-   спільної праці у досягненні глобаль-  енергетичного сектору, вільного від
   нам і збереження економічної ефек-  них цілей Паризької кліматичної    вуглецю, у 2050 році. Це дуже цікава
   тивності енергетики ЄС.        угоди із запобігання кліматичним    інформація для тих, хто виступає за
     Документ такого рівня Україна   змінам щодо зобов’язань зі змен-    переведення України на 100% ВДЕ.
   підписала нарівні з країнами-чле-   шення викидів СО₂ та прискорення    Минулого року Енергоатом також
   нами ЄС вперше. Маніфест було     процесів декарбонізації енергетики   приєднався до програми Науково-
   підписано у рамках Генеральної    Європи до 2050 року.          дослідного інституту електрое-
   асамблеї та на щорічній конферен-    Під час робочих зустрічей ке-    нергетики (Electric Power Research
   ції FORATOM «Ядерна Європа 2019»   рівники ядерно-промислового      Institute, EPRI, США) з інжинірин-
   у Бухаресті 29-ма лідерами ядерної  комплексу Європи обговорили      гової підтримки експлуатації АЕС.
                                           Підписання угоди з EPRI доз-
                                          волить Компанії використовувати
                                          найкращі світові практики та най-
                                          сучасніші методики інжинірингової
                                          підтримки для атомних електро-
                                          станцій, що сприятиме подальшому
                                          підвищенню безпеки та ефектив-
                                          ності АЕС, а також зменшенню екс-
                                          плуатаційних витрат та витрат на
                                          технічне обслуговування.
                                           У 2019 році Енергоатом,
                                          Державний науково-технічний
                                          центр з ядерної та радіаційної без-
                                          пеки та американська компанія

6 Енергоатом України | №2 (49)
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
Енергоатом | Підсумки року

Holtec International підписали Угоду про парт-  надійну та ефективну роботу палива, виро-
нерство та створили міжнародний консорціум    бленого на заводі Westinghouse Electric Sweden
«Український модуль», метою якого є впрова-    AB у шведському місті Вестерос.
дження в Україні технології малих модульних     Наразі вже два енергоблоки вітчизня-
реакторів SMR-160, розроблених Holtec (де-    них АЕС працюють виключно на паливі
тальніше: «Енергоатом України» №1(48) 2019,    Westinghouse – ЮУАЕС-3 та ЗАЕС-5, ще чо-
«Ядерний ренесанс у ММР виконанні»). А це     тири блоки мають змішану активну зону, в якій
вже крок у майбутнє з безпечними та доступ-    експлуатується паливо російського виробника
ними у будь-якій точці Землі ядерно-енерге-    – ТВЕЛ та збірки Westinghouse. Сказати, що це
тичними технологіями.               вагомий внесок в енергетичну безпеку нашої
  Більш того, на сьогодні Holtec International  держави – не сказати майже нічого. Процес
– єдиний розробник малих модульних реакто-    впровадження палива Westinghouse на україн-
рів, який робить Україні пропозицію не просто   ських АЕС є унікальним проектом як з точки
звести його тип реактора, а використовувати    зору технічної складової, так і з точки зору по-
технологію разом, розмістивши в нашій країні   долання штучних перешкод суто політичного
спільне виробництво самих SMR. Це дозво-     характеру.
лить Україні стати хабом з розповсюдження      Ще у 2000 році було підписано україн-
цієї технології для країн Європи, Азії, Африки.  сько-американську міжурядову угоду під наз-
                         вою «Проект кваліфікації ядерного палива для
Два проекти – одна мета              України». На першому етапі проекту – у 2005
                         році, до активної зони ЮУАЕС-3 було вперше
  У грудні 2019 року енергоблок №3 Южно-     завантажено 6 дослідних (пілотних) теплови-
Української АЕС першим серед енергоблоків     діляючих збірок виробництва Westinghouse
українських атомних електростанцій отримав    ТВЗ-W.
дозвіл Держатомрегулювання на промислову       Зауважте, угоду підписано у 2000 році, до-
експлуатацію ядерного палива Westinghouse.    слідну експлуатацію розпочато у 2005-му, а
Дослідна експлуатація довела безпечну,      промислову дозволено у 2019 році. Це яскраве

                                         серпень 2019 | лютий 2020  7
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
свідчення того, наскільки потужним в Україні    У 2018 році вперше завантажили повну ак-
         було проросійське лобі, що гальмувало дивер-  тивну зону Южно-Українського енергоблока
         сифікацію джерел постачання ядерного палива   №3 паливом шведсько-американського вироб-
         для АЕС України, адже були періоди, коли цей  ника. А вже у минулому році отримали дозвіл
         процес фактично зупинявся. Причина проста:   ядерного Регулятора на промислову експлуа-
         росіяни воліли захистити своє монопольне    тацію. Диверсифікуючи джерела постачання
         положення на українському ринку ядерного    свіжого ядерного палива українські атомники
         палива за будь-яку ціну, не зупиняючись на-   водночас вирішували питання поводження
         віть перед масованим продукуванням інфор-    з відпрацьованим паливом, адже у цій сфері
         маційних фейків щодо палива конкурента на    Україна також залишалась залежною від РФ.
         кшталт «американці запхали квадратні збірки     Централізоване сховище відпрацьованого
         у шостигранні комірки реакторів радянського   ядерного палива (ЦСВЯП) для АЕС України
         дизайну». Це багаторічне зомбування було на-  Енергоатом будує за технологіями Holtec
         стільки потужним, що час від часу ми виявля-  International – компанії, що є визнаним світо-
         ємо, що навіть деякі з читачів нашого журналу  вим лідером у сфері поводження з відпрацьо-
         впевнені, що ТВС-WR – мають квадратний     ваним ядерним паливом. Перша черга ЦСВЯП
         розтин (детальніше: «Енергоатом України»    має бути здана в експлуатацію у 2020 році, що
         №2(47) 2018, «Ядерні пігулки від атомної    із подальшим розширенням промислової екс-
         залежності»).                  плуатації палива Westinghouse підніме енер-
          Ще у 2016 році Енергоатом пройшов точку   гетичну безпеку України на новий якісний
         неповернення у питанні диверсифікації па-    рівень.
         лива, отримавши можливість у разі необхід-     Від самого початку, ще з ранніх «нульових»
         ності повністю замістити російське паливо    обидва проекти – ЦСВЯП та диверсифікація
         збірками Westinghouse. В умовах військової   ядерного палива, були у пріоритеті порядку
         агресії з боку Росії та надзвичайного стану   денного Юрія Недашковського майже два де-
         в енергетиці через дефіцит вугілля це була   сятиріччя, навіть у ті роки, коли він не очолю-
         справжня перемога.               вав НАЕК «Енергоатом».

8 Енергоатом України | №2 (49)
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
Енергоатом | Підсумки року

Юрій Недашковський: Нам
немає куди відступати
  Коментуючи для наших читачів результати
діяльності Енергоатома у 2019 році, прези-
дент Асоціації «Український ядерний фо-
рум» Юрій Недашковський зазначив, що
вони переконливо свідчать: атомна генерація
працює ефективно та залишатиметься осно-
вою вітчизняної енергетики у перспективі.
  «Найкраще про результати роботи
Компанії у минулому році говорить найвищий
рейтинг корпоративної стійкості – «ААА»,
що отримала єдина з українських компаній –
Енергоатом, випередивши не лише Укренерго
та ДТЕК, але і Carlsberg та Coca-Cola.
  Навіть споживацьке ставлення до атом-
ної енергетики, яке ми з року в рік спостері-
гаємо з боку держави, поки не спромоглося
завдати непоправної шкоди галузі. Водночас,
непокоїть той факт, що перед Енергоатомом
ставлять взаємовиключні завдання. Держава
вимагає від своєї ж державної атомної енер-
гетики за мізерні кошти бути ефективною,     обігових коштів навіть на виконання вироб-
виробляючи якомога більше дешевої елек-     ничих програм. При цьому не розв’язуючи по-
троенергії. Виконувати масштабні програми    точних проблем, пов’язаних у тому числі із 14
модернізації та підвищення безпеки, продов-   млрд грн дебіторської заборгованості, з яких
жувати строки служби, що можливо лише під    11,7 млрд грн борг компанії «Енергоринок»,
час тривалих ремонтних кампаній та водно-    яка оголосила про банкрутство».
час нарощувати КВВП. Збереження підходу у      Він також запевнив, що Асоціація «УЯФ» у
стилі «стій там, йди сюди» неприйнятно для    рамках своїх повноважень зробить все мож-
системи планування та керування ядерно-     ливе для перегляду механізму покладання спе-
енергетичною галуззю. Результатом стане роз-   ціальних обов'язків (ПСО).
балансування виробничих процесів Компанії      «У механізмі ПСО є певна соціальна місія,
та втрата фінансової стабільності», – наголо-  яка притаманна атомникам, адже наша техно-
сив у коментарі для «Енергоатом України»     логія дозволяє виробляти безпечну, дешеву та
Юрій Недашковський.               екологічно чисту електроенергію, і ми повинні
  Він висловив велику вдячність виробни-    цим користуватись, і держава, на території
чим і фінансово-економічним підрозділам     якої працюють такі потужні АЕС, має цим ко-
Компанії, завдяки спільній роботі яких НАЕК   ристуватись. Саме тому Енергоатом ніколи не
«Енергоатом» досягнув чи не найкращих фі-    заперечував проти покладання на Компанію
нансових результатів за останні роки.      певного режиму спеціальних обов’язків. Інша
  Зокрема, він акцентував увагу на тому, що   справа, що не у такому спотвореному вигляді,
при відносно невеликому зростанні вартості    як це відбувалось все друге півріччя 2019-го»,
товарної продукції – лише на 4,5 млрд грн,    – зазначив Юрій Недашковський.
обсяг сплачених податків та зборів зріс на 8,5   Він висловив переконання у тому, що на-
млрд грн. Водночас Юрій Недашковський ви-    разі альтернативи вдосконаленню існуючого
словив занепокоєння тим фактом, що «дер-     механізму покладання спеціальних обов’яз-
жава продовжує витискати з Компанії живі     ків на ринку електричної енергії не існує.
гроші, залишаючи атомників з дефіцитом      «Вдосконалення існуючого механізму ПСО з

                                        серпень 2019 | лютий 2020  9
УКРАЇНИ - АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ ТИХ ХТО МИСЛИТЬ - Енергоатом
визнано Ukraine Power Bridge Company, яка
                                 представляє консорціум у складі компаній
                                 Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia
                                 International S.àr.l. и EDF Trading Limited.
                                  Наявність у складі консорціуму відомих
                                 транснаціональних компаній мала б переко-
                                 нати скептиків у його доцільності для України.
                                 Але, на жаль, цього не сталося. Ми чуємо ба-
                                 гато заяв українських чиновників щодо від-
                                 сутності зацікавленості у проекті з боку наших
                                 основних партнерів – поляків. Мовляв полі-
                                 тичне керівництво Польщі не хоче бачити
                                 на своєму ринку атомну електроенергію з
                                 України. Насправді ж це не відповідає дійс-
                                 ності – треба просто вміти відрізняти ситуа-
                                 тивну байдужість, яку демонструють окремі
                                 політики, від оцінок експертів та реальних по-
                                 треб польської економіки. За прогнозом поль-
                                 ських аналітиків вже у найближчі 4–5 років
                                 польський енергоринок відчуватиме дефіцит
                                 близько 2 тис. МВт встановленої потужності –
                                 ось дійсно вагомий аргумент, і він на користь
                                 Енергомосту. Звісно без державної підтримки
                                 цей проект не вдасться реалізувати, бо ніхто
                                 не буде просувати інтереси України окрім неї
                                 самої», – зазначив президент УЯФ.
                                  Це його твердження можна розповсюдити і
                                 на інші проблеми, що накопичилися через бай-
                                 дужість Урядів, за останнє десятиріччя.

                                 Павло Павлишин: Розвиток
         одного боку не повинно шокувати економіку   атомної галузі – розвиток
         та населення країни зростанням цін на елек-
         троенергію, але водночас має дати можливість
                                 Української держави
         атомній енергетиці працювати за економічно    Шляхи розв’язання цих проблем окреслив
         обґрунтованими цінами, реалізовувати свої   для наших читачів очільник Енергоатома
         інвестиційні програми та планувати своє май-  Павло Павлишин. Він орієнтує роботу
         бутнє», – підкреслив Юрій Недашковський.    Компанії на підвищення у 2020 році фінансо-
           Говорячи про перспективні проекти, за    вої стійкості, зокрема шляхом економії коштів
         якими атомна генерація бачить своє майбутнє,  за невиробничими напрямами, визначенням
         Юрій Недашковський згадав «Енергетичний    більш чітких пріоритетів та дотриманням ви-
         міст «Україна–ЄС», який передбачає експорт   конавчої дисципліни в усіх аспектах роботи:
         електроенергії з енергоблока №2 Хмельницької  від виробничих завдань до бюджетування.
         АЕС до Польщі та інших країн ЄС, а також     Павло Павлишин висловив переконання,
         створення механізму залучення фінансування   що затверджене з 1 січня збільшення частки
         для добудови енергоблоків №3,4 ХАЕС.      електроенергії Енергоатома, яка торгується на
           «Минулого року Міненерговугілля про-    ринку, з 10% до 15% дозволить у 2020 році по-
         вело конкурс з визначення приватного парт-   ліпшити фінансовий стан Компанії.
         нера для здійснення державно-приватного      «Ми тверезо дивимось на ситуацію і не ма-
         партнерства за цим проектом. Переможцем    ємо особливих сподівань стосовно підвищення

10 Енергоатом України | №2 (49)
Енергоатом | Підсумки року

для Енергоатома вартості кіло-     бюджету склала 2 млрд 708 млн грн.   назвав завершення будівництва
ват-години, що відпускається у     Водночас, за цей період органам міс-  ЦСВЯП та ведення в експлуатацію
рамках ПСО. Але розширення при-    цевого самоврядування перерахо-    його першої черги.
сутності атомної генерації на енер-  вано лише 1 млрд 66,9 млн грн, що     «Також у 2020 році очікуємо до-
горинку до 15% має стабілізувати    майже вдвічі менше ніж передба-    зволу Регулятора на переведення ви-
фінансове положення Компанії.     чено чинним законодавством. Для    користання палива Westinghouse у
Крім того, ми бачимо значні мож-    Енергоатома питання своєчасного    промислову експлуатацію на енерго-
ливості оптимізувати наші ви-     та повного перерахування місце-    блоці №5 Запорізької АЕС. У цьому
трати за цілою низкою напрямів     вим громадам цих коштів є вкрай    році очікується повне завантаження
виробничої діяльності, що також    важливим, оскільки це сприятиме    ТВЗ-WR активної зони енергоблока
підвищить фінансово-економічну     сприйняттю громадськістю атомної    №1 ЗАЕС, у 2021 році – енергобло-
стійкість Компанії», – зазначив    енергетики, як потужного чинника    ків №3,4. Через рік після цього, за
Павло Павлишин.            розвитку інфраструктури та соці-    умови успішної дослідної експлуа-
  Що стосується законодавчих іні-  альних проектів у зонах спостере-   тації, використання палива перейде
ціатив у сфері атомної енергетики,   ження АЕС», – наголосив Павло     у промислове. У перспективі також
то одним з найважливіших очіль-    Павлишин.               впровадження паливних кампаній зі
ник Енергоатома назвав законопро-     Крім того він нагадав, що у 2020  збільшеною тривалістю, за рахунок
ект №2526 «Про внесення змін до    році Енергоатом очікує прийняття    чого буде отримано більш високий
Бюджетного кодексу України (щодо    законопроектів «Про внесення змін   коефіцієнт використання встанов-
фінансування заходів соціально-­    до Бюджетного кодексу України     леної потужності», – додав очільник
економічної компенсації ризику на-   щодо захисту коштів фінансового    Енергоатома.
селення, яке проживає на території   резерву, призначеного для зняття     Павло Павлишин наголосив, що
зони спостереження)».         з експлуатації ядерних установок,   виконану українськими атомниками
  «На початку року Енергоатом    від інфляції», а також законодав-   у 2019 році роботу можна оцінювати
звернувся до Комітету Верховної    чого вирішення питання погашення    по-різному: «Можна оцінювати за
Ради України з питань бюджету з    заборгованості, що утворилася на    часткою від загального виробни-
проханням підтримати цей зако-     оптовому ринку електричної енергії,  цтва електроенергії в Україні, тоді
нопроект, який вже підтримали     та про генерального проектуваль-    це буде перше місце з 54%, можна
Комітет ВР з питань енергетики     ника ядерних установок та об’єктів,  в цінах на кіловат-годину, тоді це
та житлово-комунальних послуг     призначених для поводження з ра-    буде найдешевша електроенергія на
та Комітет ВР з питань екологічної   діоактивними відходами.        ринку. Можна у сплачених податках
політики та природокористування.     «У зв’язку із прийняттям Указу   – Енергоатом буде у першій п’ятірці
На сьогодні проект потребує під-    Президента України №837/2019      держпідприємств за цим показни-
тримки профільного Комітету з     «Про невідкладні заходи з прове-    ком та на першому місці за обсягами
питань бюджету та внесення його    дення реформ та зміцнення дер-     сплати екологічного податку.
за встановленою процедурою на     жави» до Міністерства енергетики     Є й інші варіанти, але в будь-
розгляд ВР України. Адже у той час   та захисту довкілля Енергоатомом    якому разі атомна генерація це
як Енергоатом у повному обсязі ви-   направлено проект Закону України    один з найважливіших чинників
конує свої функції із відрахування   «Про особливості перетворення ДП    забезпечення соціально-економіч-
компенсаційного збору, органи     «НАЕК «Енергоатом» у державне ак-   ної стабільності в Україні та по-
місцевої влади отримують кошти,    ціонерне товариство», раніше роз-   дальшого розвитку нашої держави,
що значно менші ніж встановлено    роблений Компанією.          – переконаний Павло Павлишин. –
Законом України «Про викори-       Енергоатом також очікує врегу-   Сподіваюся, що 2020 рік поверне у
стання ядерної енергії та радіаційну  лювання проблемних питань подат-    діалог між владою та атомниками
безпеку».               кового законодавства, пов’язаних із  той конструктив, який є прита-
  Так, з моменту запровадження    роботою Компанії в умовах нового    манним справжнім партнерам, що
дії механізму оплати і використання  ринку електричної енергії», – додав  роблять одну справу. Адже захист
коштів від збору (2010 – 2019 рр.)   Павло Павлишин.            інтересів атомної галузі відповідає
сума перерахувань Енергоатома до     Серед пріоритетних завдань     інтересам держави».
спеціального фонду державного     атомної генерації на 2020 рік він

                                         серпень 2019 | лютий 2020     11
ТОП-10 ПОДІЙ 2019 РОКУ
                             Погоджено диверсифікацію
                             палива Westinghouse
                             для ВВЕР-440

                             Кількість порушень
                             знизилася з 22 до 13

                             ЮУАЕС-2 та РАЕС-4
                             виведено на теплову
                             потужність 3045 МВт

                             Енергоатом отримав
                             найвищий рейтинг
                             корпоративної стійкості

                             ЗАЕС-5 повністю
                             завантажений паливом
                             Westinghouse

                             Рівненська АЕС ввела в
                             експлуатацію Комплекс
                             з переробки РАВ

               Енергоатом, ДНТЦ ЯРБ та
             Holtec International створили
           консорціум «Український модуль»

             Енергоатом першим в Україні
            підписав кліматичний маніфест
          ядерної галузі Європейського союзу

           Партнерські перевірки українських
             атомних електростанцій буде
          проводити Паризький центр ВАО АЕС

              ЮУАЕС-3 першим вийшов на
               промислову експлуатацію
                 палива Westinghouse

12 Енергоатом України | №2 (49)
Енергоатом | Новини ринку

НОВИЙ РИНОК: ЗМІНИ ДЛЯ
НАЙБІЛЬШОГО ВИРОБНИКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
                   Минуло вже більше ніж півроку з офіційної дати – 1 липня
                   2019 року, коли відбулось впровадження нової моделі ринку
                   електричної енергії. Моделі, в якій компанії-гравці ринку
                   мали б отримати більший ступінь свободи для ведення
                   бізнесу. Звичайно, цього часу ще недостатньо, щоб робити
                   ґрунтовні висновки. Проте, попередньо оцінити, як нові
                   умови роботи вплинули на діяльність найбільшого вироб-
                   ника електроенергії в країні – НАЕК «Енергоатом» – вже
                   можна. Найголовніше, що атомники впевнено увійшли в
                   новий ринок і, попри всі законодавчі «сюрпризи» на кшталт
                   спецобов’язків, цінових обмежень тощо, збільшили обсяги
Олександр               фінансових надходжень за реалізовану продукцію на 10%,
Майстренко              до 48,8 млрд грн (без ПДВ).
начальник відділу,
«Енергоатом-Трейдинг»

  Впровадження нового ринку     операторів розподільних мереж і   стимулює їх до підвищення ефек-
електричної енергії стало для     постачальників. У споживачів з’я-  тивності, а можливість продавати
Енергоатома, як і загалом для га-   вилася можливість вільного ви-    свою продукцію за ринковими ці-
лузі, справжнім викликом. Без пе-   бору постачальника електроенергії  нами – до інвестицій у розвиток. На
ребільшення, ці революційні зміни   (у «побутових», на жаль, поки що   відміну від попередньої, відносно
за масштабом співставні зі створен-  лише теоретична).          простої моделі з єдиним оптовим
ням Оптового ринку електроенергії    Якщо порівнювати з іншими     покупцем електроенергії, новий
в 1996 році. В основу ідеології но-  європейськими країнами, україн-   ринок значно складніший. Він на-
вого ринку закладено конкурен-    ський шлях до лібералізації енер-  лічує п’ять сегментів: ринок двосто-
цію, вільне ціноутворення, а також  горинку виявився занадто довгим.   ронніх договорів, ринок «на добу
право споживача вільно обирати    Наприклад, у сусідній Польщі енер-  наперед», внутрішньодобовий ри-
постачальника електроенергії та    горинок реформували ще у 2000    нок, балансуючий ринок та ринок
право на якісні послуги.       році. Проте й Україна нарешті взя-  допоміжних послуг. У підсумку, ви-
  Варто згадати, що 1 січня 2019   лася до реформування і почала роз-  годонабувачем нового ринку стане
року відбувся запуск роздрібного   будовувати ринок за європейськими  споживач. Нарешті, саме споживач
ринку електроенергії. Хоч і за фор-  стандартами. Адже світова практика  став епіцентром уваги виробників і
мальною ознакою, але вдалось     підтверджує, що реальна конкурен-  цей фактор вже кардинально змінив
провести розподіл обленерго на    ція між виробниками електроенергії  принципи роботи енергоринку.

                                        серпень 2019 | лютий 2020     13
Перше півріччя нового ринку:
    ринкові ціни та можливості
      НАЕК «Енергоатом», найбільший виробник
    електроенергії в країні, активно підтримував
    впровадження нового ринку, заздалегідь ґрун-
    товно готуючись до роботи в нових умовах.
    У березні 2018 р. на виконання вимог Закону
    «Про ринок електричної енергії» було ство-
    рено відокремлений підрозділ «Енергоатом-
    Трейдинг» (ВП ЕАТ). Основна мета ВП ЕАТ
    – реалізація усього можливого для продажу
    обсягу виробленої ВП АЕС електричної енер-
    гії з максимальною прибутковістю. Завдяки
    злагодженим зусиллям колективу Енергоатом-
    Трейдинг й інших підрозділів Компанії, атом-
    ники добре підготувалися до старту роботи в
    умовах нового ринку. І зараз можна констату-
    вати, що він для Енергоатома вийшов вдалим      Засади функціонування ринку
    – у Компанії з’явилася можливість (на жаль,
    поки що не у повному обсязі) продавати елек-
                              визначено законом України «Про
    троенергію за ринковими цінами і це пози-      ринок електричної енергії» від
    тивно позначилось на обсягах фінансових       13.04.2017 р. відповідно до вимог
    надходжень за реалізовану продукцію.         «Третього Енергопакету ЄС»
      У період з 1 липня по 31 грудня 2019 р.
    Енергоатом-Трейдинг було реалізовано
    37,8 млн МВт·год електричної енергії. Дохід   за довгостроковими контрактами (42-44 євро
    від реалізації становив 31,5 млрд грн (з ПДВ).  за 1 МВт·год). Тому не варто плекати ілюзій,
    Дохід НАЕК «Енергоатом» від продажу елек-    що ціни на українському енергоринку повер-
    тричної енергії за ІІ півріччя 2019 року в по-  нуться до значень червня–липня 2019 року,
    рівнянні з «умовною» роботою в оптовому     принаймні, у найближчій перспективі.
    ринку електричної енергії за аналогічний пе-    Звісно, частка продажів Компанії за віль-
    ріод збільшився на 5,78 млрд грн.        ними цінами не велика, але навіть вона
      З 1 січня 2020 року Компанія реалізує на   суттєво впливає на загальний обсяг фінан-
    ринку «на добу наперед» (РДН) не менше 15%    сових надходжень НАЕК «Енергоатом». І в
    місячного прогнозного обсягу відпуску елек-   Енергоатом-Трейдинг докладають усіх зусиль
    троенергії (Закон України «Про внесення змін   аби з максимальною ефективністю використо-
    до Закону України «Про ринок електричної     вувати наявні можливості. Підсумки кожної
    енергії» від 04.12.2019 р. №330-IX). Варто за-  торгової сесії на РДН – це привід для всебіч-
    значити, що на ринку «на добу наперед» про-   ного аналізу ситуації, аби обрати найопти-
    дається трохи більше, ніж 30% електроенергії,  мальнішу стратегію продажів.
    і саме цей сегмент є ціновим орієнтиром для     Окрім того, ще однією позитивною зміною
    учасників ринку. У перші місяці роботи нового  для Енергоатома від запровадження нового
    ринку ціни на РДН були відносно високими.    ринку стало кардинальне покращення фі-
    Проте, вже з жовтня 2019 р. середньозважені   нансової дисципліни на енергоринку. Зараз
    ціни почали знижуватись, «просівши» у грудні   Компанія отримує фактично повну оплату
    2019 р. до 1200 грн за МВт·год (у торговій    за відпущену електроенергію (існують лише
    зоні Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС)    деякі затримки з оплатою на балансуючому
    України). Такий ціновий рівень фактично від-   ринку). Однак, боргова проблема «старого»
    повідає котируванням на європейських біржах   ОРЕ була та залишається чи не найгострішою.

14 Енергоатом України | №2 (49)
Енергоатом | Новини ринку

Зокрема, борг ДП «Енергоринок» перед НАЕК    відпуску АЕС, окрім тих 15%, що підлягають
«Енергоатом» за відпущену електроенергію     обов’язковому продажу на РДН, а оператор
сягнув 11,7 млрд грн, з них 3,5 млрд грн нако-  системи передачі та оператори системи розпо-
пичилися лише за травень–червень 2019 року.   ділу купують електроенергію для компенсації
  Компанія запропонувала на розгляд Уряду    технологічних витрат у мережах за ринковими
своє оптимальне бачення вирішення борго-     цінами. Гранична ціна на електроенергію АЕС
вої проблеми, яку було включено до остан-    визначена на рівні середньозваженої фактич-
ньої редакції «Проекту Закону про заходи,    ної ціни за квітень–травень 2019 року – 566,7
спрямовані на погашення заборгованості,     грн за МВт·год. Проте ця ціна покриває лише
що утворилася на оптовому ринку електрич-    ті витрати, які були закладені в тариф Компанії
ної енергії» (№2386). Запропонована схема    на I півріччя 2019 року. Гранична ціна, за якою
погашення боргу повністю врегульовує для     продається 85% електроенергії Компанії, не
Енергоатома не лише дебіторську заборгова-    передбачає сплати тарифу на послуги з диспет-
ність Енергоринку, але й кредиторську забор-   черського (оперативно-технологічного) управ-
гованість перед банківськими установами, а    ління, встановленого Національною комісією,
також значно покращує структуру капіталу     що здійснює державне регулювання у сферах
та показники фінансової стійкості Компанії.   енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
                         з 1 січня 2020 р. на рівні 10,23 грн за МВт·год, а
Перше півріччя нового ринку:           також акцизного податку на вартість реалізо-
адміністративні обмеження            ваної електроенергії за ставкою 3,2%.
                           Отже загалом, попри певні зміни, нинішні
  Урядом на Енергоатом покладено спеці-     умови ПСО це ніщо інше, як порушення прин-
альні обов’язки для забезпечення загаль-     ципів функціонування ринку. Адже сьогодні ні
носуспільних інтересів (ПСО) у процесі      про добросовісну конкуренцію, ні про недис-
функціонування ринку електричної енергії.    кримінаційне ціноутворення, що відображає
Напередодні запуску ринку 5 червня 2019     економічно обґрунтовані витрати, не йдеться.
року Кабінет Міністрів України постановою
№483 затвердив Положення про покладення
спецобов’язків.
  У редакції ПСО від 12 червня 2019 р.
(постанова КМУ №512) державні під-
приємства НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ
«Укргідроенерго» були зобов’язані продавати
ДП «Гарантований покупець» на аукціонах за
граничною ціною відповідно не більш як 75%
та 20% обсягу відпуску електроенергії. Окрім
того, для компенсації технологічних витрат у
мережах Енергоатом мав продавати на таких
аукціонах до 15% електроенергії. І лише 10%
електроенергії залишалося у Компанії для ре-
алізації за вільними цінами.
  21 серпня 2019 р. умови ПСО дещо змі-
нилися (постанова КМУ від 21.08.2019 р.
№803) – Компанію зобов’язали продавати
Гарантованому покупцю весь обсяг електро-
енергії, виробленої на АЕС, крім 10% обсягу,
який підлягає обов’язковому продажу на РДН.
  Нині, відповідно до діючого законодавства,
Компанія реалізує Гарантованому покупцю
за граничною ціною весь прогнозний обсяг

                                          серпень 2019 | лютий 2020  15
Генеральний директор ВП «Енергоатом-Трейдинг»
                          Сергій Бедін: «До 1 липня 2019 року вітчизняна
                          атомна енергетика виживала в умовах низького
                          тарифу в 56,67 коп. за 1 кВт·год. За рахунок цього
                          тарифу компенсувались усі соціальні тарифи для на-
                          селення, «зелений» тариф для ВДЕ, «Роттердам +»,
                          втрати в мережах НЕК «Укренерго» та інші незрозу-
                          мілі витрати на розсуд НКРЕКП. Таким чином, тариф
                          для Енергоатома встановлювався за залишковим
                          принципом.
                          Український енергоринок створювався за європей-
                          ськими принципами. Проте, компанії Європи, що екс-
                          плуатують АЕС та задіяні в механізмі ПСО, працюють
                          у значно сприятливіших умовах. Наприклад, компа-
                          нія EDF, що виробляє понад 70% електроенергії у
                          Франції, зобов’язана продавати 150 ТВт·год електро-
                          енергії за ціною 42 євро за МВт·год за двосторонніми
                          договорами. Крім того, EDF несе на собі зобов’язання
     з викупу усієї «зеленої» електроенергії у Франції для її подальшого перепродажу на ринках, а
     також забезпечує продаж електроенергії населенню за доступними цінами. ČEZ у Чехії вільно
     продає електричну енергію на всіх сегментах ринку, реалізуючи її за двосторонніми договорами
     по 42 євро за МВт·год. Але, через бездіяльність НКРЕКП при підготовці до впровадження до
     нового ринку – неприведення тарифів для населення до економічно обґрунтованих, відсутність
     практики закупівлі втрат у магістральних мережах НЕК «Укренерго», відсутність ринку допо-
     міжних послуг – на Енергоатом було покладено спеціальні обов’язки.
     На сьогодні 15% відпуску електроенергії Компанія реалізує на ринку «на добу наперед», решту
     обсягу – Гарантованому покупцю за граничними цінами на електронних аукціонах в межах ПСО.
     З одного боку, Енергоатом стали сприймати дійсно стратегічним підприємством, важливим для
     економіки країни та населення. З іншого, Компанія опинилася в ситуації, коли «друзям – ринок,
     для Енергоатома – закон».
     Тим не менш, є й позитивні моменти. Нам дозволили реалізувати за ринковою ціною хоча б
     частину виробленої електроенергії. За півроку роботи в ринку Енергоатом отримав практично
     100% оплату за відпущену електроенергію, за виключенням оплати з балансуючого ринку, де
     оператором є НЕК «Укренерго», але там оплата відбувається з часовим місячним лагом.
     Щодо перспектив Компанії на новому ринку. Ми очікуємо на комплексне вирішення проблеми
     з погашенням заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, з урахуванням законо-
     давчо пов’язаних процедур, що передбачають внесення змін до Податкового кодексу, Кодексу з
     процедур банкрутства, Бюджетного кодексу, рефінансування НАЕК «Енергоатом» через устав-
     ний фонд Компанії з наступним списанням дебіторської заборгованості ДП «Енергоринок».
     Сподіваємось, що держава поверне нам ці кошти в уставний фонд. Очікуємо змін та перегляду
     ПСО – механізм покладення спецобов’язків не має гальмувати розвиток атомної енергетики.
     Змін у порядку встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому
     ринку та балансуючому ринку з метою мінімального впливу цих обмежень на ціну і обов'язко-
     вих їх переглядів кожні півроку.
     Попередні дії НКРЕКП, Міненерговугілля, Верховної Ради щодо енергоринку були доволі ха-
     отичними. Необхідний єдиний координаційний центр реформи ринку, щоб разом дійти до тієї
     європейської моделі ринку з якою і будемо у подальшому інтегруватись в європейське енерге-
     тичне співтовариство».

16 Енергоатом України | №2 (49)
Енергоатом | Новини ринку

            Середньозважені ціни на РДН, грн/МВт·год

                               1 911,38

                                           1 875,85
                  1 856,24

                                                      1 787,53
       1 698,34

             1 669,44
 1 639,71

                         1 604,67

                                                                      1 606,35
                                     1 533,16

                                                 1 320,35

                                                               1 207,80
 липень         серпень         вересень        жовтень        листопад           грудень
 2019 року        2019 року        2019 року       2019 року        2019 року          2019 року
                        ОЕС України       Бурштинський острів                       2,5
Новий ринок: сподівання
  Трансформація енергетичного законодавства – про-
цес безперервний. І важливо не лише вчасно реагувати
на зміни в нормативно-правових актах, а й ініцію-
вати їх, аби захистити інтереси Компанії. Саме тому,                         Частка кожного
Енергоатом на початку січня 2020 року подав на розгляд                       виробника у продажі
до Кабінету міністрів України та Мінекоенерго проект                       Гарантованим ­покупцем
постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про                        електроенергії для потреб
покладення спецобов’язків». Зокрема, пропонується                          населення за ПСО
визначити граничну ціну як суму середньозваженої                           в ОЕС України, %
ціни на електроенергію у квітні–травні 2019 р., тарифу
на послуги з диспетчерського управління і акцизного
податку. У підсумку, обґрунтована гранична ціна для
                                          Енергоатом
Енергоатома має збільшитись до 596 грн за МВт·год.                                   97,5
  У щорічному звіті Секретаріату Енергетичного                   Укргідроенерго
співтовариства (Annual Implementation Report 2019)
зазначається, що в Україні встановлено занадто ви-
сокий рівень ПСО для державної генерації – НАЕК             підтверджує свою ефективність, надзвичайно важливо
«Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». Директор се-           збільшити частку реалізації електроенергії за вільними
кретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач           цінами. Потрібно внести такі зміни в ПСО, які, з одного
під час презентації «Стан виконання Україною своїх           боку, убезпечать від шокового стану економіку країни
зобов’язань в Енергетичному Співтоваристві» відзна-           та населення через зростання цін на електроенергію, а
чив, що встановлені в Україні спеціальні обов’язки у          з іншого, дозволять вивільнити необхідний фінансовий
сфері електроенергетики мають бути приведені у від-           ресурс для підвищення безпеки АЕС, продовження
повідність до правил і норм ЄС.                     життєвого циклу енергоблоків, реалізації інвестицій-
  Енергоатом також сподівається, що українські чи-           них програм та планування майбутнього розвитку.
новники дослухаються до європейських експертів і
умови ПСО будуть вдосконалені та переглянуті. Для
Енергоатома, як для підприємства, що з року в рік

                                                    серпень 2019 | лютий 2020           17
РЕФОРМА РИНКУ: ВИХІД Є
                   Більш ніж півроку Україна живе в стані реформування енерго-
                   ринку. Як і будь-яка реформа, вона має бути не самоціллю, а
                   лише інструментом для досягнення конкретних цілей. Таких
                   як розвиток енергосистеми, забезпечення потреб суспільства
                   та економіки в електроенергії за прийнятною ціною, інтегра-
                   ція в європейську енергосистему тощо. Аналіз подій навколо
                   нинішнього ринку електроенергії дозволяє дійти висновку, що
                   багато рішень приймалися ситуативно без урахування наслідків.
                   Підтвердженням є те, що за останні півроку НКРЕКП внесла
                   зміни практично в усі регуляторні документи, а Уряд вже двічі
                   змінив механізм покладання спецобов'язків, вкотре відтягнувши
    Наталія            запровадження економічно обґрунтованих цін на електрику та
    Дегтяренко          намагаючись винайти резерви для компенсації різниці в ціні для
    дирекція з          населення і витрат на «зелений тариф».
    комунікацій

    Як ситуативно-рефлекторні рішення спотворюють енергоринок

    Я
         кщо поглянути на ре-    демпінговими неринковими цінами.    адміністративний підход на ринко-
         форму з точки зору пе-   Всі ці фактори і підміна понять на   вий, оскільки конкуренція на рівні
         ресічного споживача, то   шляху реформування знищують      генерацій призвела б до того, що
         новий ринок працює, і    концепцію створення вільного та    їхню ефективність, визначав би ри-
    електрика нікуди не зникла. Проте   незалежного ринку електроенергії    нок, а не окремі зацікавлені гравці.
    учасникам ринку вже очевидно, що   в Україні. І цю ситуацію рано чи пі-   У цивілізованому світі така схема
    нові правила не відповідають тим   зно доведеться виправляти.       ефективно працює, забезпечуючи
    сподіванням енергоспільноти, які     Сенс прийняття закону «Про     насамперед енергетичну безпеку та
    плекалися напередодні запуску «но-  ринок електроенергії» полягав не    стимулюючи всіх учасників ринку
    вої повномасштабної моделі ринку   тільки у бажанні України виконати   до більш ефективного виробництва.
    електричної енергії». Бо головна   свої міжнародні зобов’язання. Але   У розвинутому технологічному світі
    ціль ринку встановлення ринкової   й у створенні привабливих умов для   якщо ти «корисний-ефективний-де-
    ціни на підставі «попиту-пропози-   всіх без виключення гравців ринку,   шевий» — ти головний на ринку.
    ції» не була досягнута ні на ринку  у позбавленні від боргів і перехрес-  Держава ж забезпечує соціальні цілі
    «на добу наперед», а ні на ринку   ного субсидіювання, у встановленні   за рахунок прибутковості держав-
    двосторонніх договорів, а ні на    обґрунтованої ціни на електроенер-   них підприємств і наповнення бю-
    ринку допоміжних послуг, котрий    гію, у позбавленні від ручного ке-   джету країни. У нас така мета навіть
    взагалі десь загубився. У підсумку  рування генерацією, а також від    не проголошується.
    маємо цінову дискримінацію окре-   «тарифних ножиць», що застосову-     Фактично вже зараз, після за-
    мих гравців ринку вкупі із тоталь-  вались при формуванні тарифів для   кінчення шести місяців з моменту
    ним адміністративним впливом на    різних видів генерації. І якщо вже   запуску нового ринку, ми можемо
    ціни на всіх сегментах ринку, а та-  зовсім спростити розуміння мети    спостерігати наслідки від впрова-
    кож відновлення імпорту з РФ за    реформи, то вона мала б змінити    дження спотвореної моделі нового

18 Енергоатом України | №2 (49)
Енергоатом | Точка зору

ринку електроенергії. Однією з ключових
особливостей, притаманних енергосистемі
України є те, що в нашій країні понад поло-
вина електроенергії виробляється на АЕС і
станом на 1 лютого 2020 року в балансі потуж-
ності частка атомних станцій сягає 53%. І саме
державна компанія НАЕК «Енергоатом» від
ринку потерпає найбільше. Покладання спеці-
альних обов'язків у надмірному обсязі на дер-
жавні енергогенеруючі компанії Енергоатом
та Укргідроенерго викривило головну мету за-
провадження нового ринку.
  Сталося так, що в останні десятиліття наша
держава по відношенню до ядерно-енергетич-
ної галузі України сформувала та користується
виключно споживацьким підходом, у якому
зазвичай присутні дві основні складові: за-
гравання зі споживачами електрики та попу-
лістська риторика з боку політиків. Під час      Михайло Гончар
Міжнародної конференції «Ринок електрое-
нергії в Україні та атомна енергетика: шлях до
сталого розвитку чи деградація», що відбулась
4 грудня 2019 року в Києві та була організо-
вана Асоціацією «Український ядерний фо-      Нинішня модель енергоринку
рум» і Громадською організацією «Українське     паразитарна, бо паразитує на
ядерне товариство» таку думку висловив пре-
зидент Центру глобалістики «Стратегія
                          найбільшому в країні виробникові
ХХІ» Михайло Гончар: «Нинішня модель        електроенергії – Енергоатомі
енергоринку паразитарна, бо паразитує на
найбільшому в країні виробникові електрое-
нергії – Енергоатомі. «Енергетична стратегія   шлях до катастрофи. Зрозуміло, що нові про-
до 2035 року» розглядає атомну енергетику як   екти в атомній енергетиці, які базуватимуться
одне з найбільш ефективних низьковуглеце-    на новітніх технологіях потребують приват-
вих джерел електроенергії, частка якого має   них інвестицій, але є межа яку переходити
зберігатись.                   не можна. Тому для атомної енергетики є три
  А отже не зрозумілими є ті процеси, які    можливих варіанти фінансування розвитку –
відбуваються з дискримінаційними тарифами    державне, приватне тільки для нових проек-
для атомної енергетики. Уряди та президенти   тів і державно-приватне партнерство. Проте
міняються, здирництво з Енергоатома зали-    для будь якого з варіантів розвитку вкрай
шається стабільним. Більш того, категорично   необхідно виправити деформації на ринку
ігнорується той факт, що саме від фінансової   електроенергії».
стабільності Енергоатома залежить розви-      Від запровадження нової моделі енерго-
ток підприємств – постачальників товарів та   ринку Компанія очікувала, що нарешті ситу-
послуг, адже електроенергія потрібна усім, а   ація зміниться і оператор всіх АЕС України
стабільність усієї енергосистеми України за-   зможе працювати в тих умовах, у яких пра-
лежить саме від атомної енергетики, як базо-   цюють оператори АЕС у Європі. Однак,
вої генерації. Інвестиції в атомну енергетику  вже за результатами першого місяця ро-
– це завжди довгострокові інвестиції. Атомна   боти нового ринку стало зрозуміло, що
галузь не передбачає швидких грошей, як не    Компанія знову стала жертвою популізму.
може бути і приватизації Енергоатома, бо це   Під час свого виступу в рамках Міжнародної

                                        серпень 2019 | лютий 2020  19
В останні
                                           десятиліття
                                           наша держава
                                           по відношенню
                                           до ядерно-
                                           енергетичної
                                           галузі
                                           користується
                                           виключно
                                           споживацьким
                                           підходом

         Юрій Недашковський

    конференції президент Асоціації із його низькою ціною усунули       головних чинників викривлення
    «Український ядерний форум» з ринку двосторонніх договорів.        моделі функціонування україн-
    Юрій Недашковський зазначив, Конкурентні засади спотворені,        ського енергоринку, і він має бути
    що нова модель ринку в цілому з’явились можливості для цінових       скасований».
    все ж таки відповідала фінансовим зловживань окремими учасниками       На переконання Володимира
    сподіванням Енергоатома, але, на ринку, а для державних Енергоатома    Омельченка, директора енерге-
    жаль, у подальшому популізм пе- та Укргідроенерго встановлено дис-     тичних програм Центру Разу-
    реміг здоровий глузд та економічні кримінаційні умови, що протирі-     мкова, 15% атомної генерації на
    розрахунки: «Замість змін, що могли чить директивам європейського     вільному ринку замало для роз-
    б усунути виявлені недоліки діючої парламенту.               витку атомної генерації, і обсяг
    схеми ПСО у серпні, фактично в     І це не голослівні заяви. На це  ПСО для Енергоатома має продов-
    останні дні роботи попереднього вказували і директор секретаріату     жувати зменшуватись: «Діюча мо-
    уряду, під шаленим політичним Енергетичного співтовариства ЄС       дель ринку електроенергії, хоча і є
    тиском, під гаслами щодо порятунку Януш Копач, і Антимонопольний      більш прогресивною у порівняні з
    економіки, НАЕК «Енергоатом» зо- комітет України. Ще більше си-      попередньою, але має суттєві де-
    бов’язали продавати 85% електрое- туація загострилась з відкриттям     формації: впроваджуються адмі-
    нергії у рамках ПСО. Продавати за імпорту електроенергії з Білорусі    ністративні режими регулювання,
    ціною, яка фактично є нижчою за та РФ за демпінговими цінами.       price-cap, ручне керування ринком.
    собівартість виробництва електрое- Енергоатом витіснили з ринку «на    Треба чітко розуміти, що атомна
    нергії на АЕС, оскільки в ній не вра- добу наперед». Відновились і давно  генерація знаходиться у дуже
    ховані акцизний податок та плата забуті диспетчерські обмеження.      складному становищі з точки зору
    за диспетчеризацію, що суперечить Отже в новому ринку переваги       лобізму, тому що є багато зацікавле-
    вимогам закону про те, що реаліза- конкурентного ринку знівельовано    них у обмеженні атомної енергетики
    ція електроенергії для виконання повністю. І на тлі усього цього пи-    як за тарифами, так і за обсягами
    спеціальних обов’язків має здійс- тання: чому усі біди вітчизняної еко-  виробництва електроенергії. Це і
    нюватися за економічно обґрунто- номіки, як і всі прорахунки наших     «зелені», і тепловики, і просто за-
    ваною ціною.             урядів, мають компенсуватись за   цікавлені у тому, щоб Енергоатом
      Абсурдність ситуації полягає в рахунок Енергоатома – є риторич-     залишався «дійною коровою».
    тому, що запропонований механізм ним. Держава звикло користується     Натомість Енергоатом, як ніхто ін-
    не вирішив проблеми економічно перевагами АЕС, але не бажає за       ший, з наполягав на впровадженні
    прийнятної ціни для промисло- це платити. Механізм покладання       реальної ефективної моделі ринку».
    вих споживачів, адже Енергоатом спеціальних обов’язків є одним з       Експерт переконаний, що

20 Енергоатом України | №2 (49)
Енергоатом | Точка зору

                         елементом енергоринку Європейського Союзу
                         стає користувач.
                          На необхідності аналогічних змін, для
                         яких потрібна докорінна зміна свідомості і
                         суспільства, і всіх учасників ринку електрич-
                         ної енергії України по відношенню до існую-
                         чої згубної моделі патерналізму та популізму
                         наголошує завідувач відділу енергетичної
                         та техногенної безпеки Національного ін-
                         ституту стратегічних досліджень (НІСД)
                         Олександр Суходоля. В ході дискусії «Ринок
                         електроенергії в Україні та атомна енергетика:
                         шлях до сталого розвитку чи деградація» екс-
                         перт зауважив, що Україна й досі не спромо-
                         глась вирішити низку стратегічних питань,
 Володимир                   зокрема, врегулювати відносини «держа-
 Олмельченко                  ва-споживач-виробник»: «Держава чомусь об-
                         рала для себе роль зацікавленого управлінця,
попри багаторічні тарифні знущання над      який повністю нехтує інтересами виробника.
Енергоатомом, компанія неодноразово довела    Підтвердженням цього є спецобов’язки, що
свою ефективність, і таких прикладів в еко-   покладені на державні компанії.
номіці України можна знайти лічені одиниці.
«Попри дискримінаційну тарифну політику з
боку держави за останні 5 років Енергоатом до-
сяг значних успіхів. Серед досягнень Компанії,
в першу чергу, варто відзначити реальну, а не
«на папері» диверсифікацію джерел поста-
чання ядерного палива. Продовження строків
експлуатації 10 енергоблоків АЕС і виконання
програм підвищення безпеки. Будівництво
Централізованого сховища для відпрацьова-
ного ядерного палива. І саме тому я вважаю
заяви стосовно неефективності Енергоатома
такими, що не мають під собою жодного під-
ґрунтя», - наголошує пан Омельченко.

Енергетичні ринки Європи:
впровадження best cases як                            Олександр
приклад для наслідування                             Суходоля

  А поки в Україні винаходять велосипед      Держава хоче ощасливити споживачів, але
реформування ринку електроенергії, енерге-    це ні що інше як популізм, який гальмує роз-
тичні ринки Європи вже переходять на інший    виток енергетичної галузі. Політичні лідери
рівень розвитку, запроваджуючи повну лібе-    продовжують обіцяти «низькі ціни» для на-
ралізацію, що дозволяє різним гравцям вихо-   селення, турбуючись лише про електоральні
дити на роздрібні енергоринки інших країн    рейтинги. Таку модель популізму запрова-
ЄС та пропонувати нові продукти та послуги.   дили ще з часів здобуття Україною незалеж-
До речі, результатом такої лібералізації вже   ності, і вона на жаль продовжує діяти. Доки
стали вдосконалення і стандартизація ринко-   політичне керівництво країни не відмовиться
вих комунікацій. Таким чином центральним     від популістських обіцянок і не припинить

                                        серпень 2019 | лютий 2020  21
Вы также можете почитать